12 Temmuz 2024

Hatay Kahramanmaraş ve Osmaniye’ye Makine ve Yazılım için Faizsiz Kredi

faizsiz kredi desteği

Hatay Kahramanmaraş ve Osmaniye’ye Makine ve Yazılım için Faizsiz Kredi : TR63 Bölgesi’nde bulunan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren sanayicilere Makine ve Yazılım için faizsiz kredi desteği açıklandı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan değerlendirme komitesi ilan metni şöyle :

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ İLAN METNİ

            TR63 Bölgesinde(Hatay Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri) faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)tarafından 2023 Yılı Makine İmalat Sanayisinin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı (MAKİNE) ve 2023 Yılı Yazılım Sektörünün Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı (YAZILIM)ilan edilmiştir. Programlarkapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali açılardan değerlendirmesini yapmak üzere ilgili alandaki tecrübelerine göre Değerlendirme Komitesi Üyeleri görevlendirilecektir.

Muhtemel Proje Değerlendirme Tarihleri: 20-24 Şubat 2023

Değerlendirme Komitesi Üyelerinde Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Değerlendirme Komitesi Üyesi olarak görev almak isteyen kişilerinen az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili alanlarda toplamda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:

 • MAKİNEprogramı için makine imalat sanayi sektörü ve sektör yatırımları konusunda bilgi ve tecrübesi,
 • YAZILIMprogramı için yazılım sektörü vesektör yatırımları konusunda bilgi ve tecrübesi,
 • Proje döngüsü yönetimi (PCM) konusunda bilgi ve tecrübesi,
 • Proje yazma, yürütme ve değerlendirme tecrübesi,
 • Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri hakkında bilgi ve tecrübesi,
 • Teknik ve mali değerlendirme bilgisi (bir işletmenin finansal yapısını yorumlayabilme ve finansal tablo analizi yapabilme).

Değerlendirme Komitesi Üyeleri ile İlgili Diğer Hususlar

Değerlendirme Komitesi Üyeleri, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekmektedir. Değerlendirme Komitesi Üyeleri, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler.Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede Değerlendirme Komitesi Üyeleri “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”imzalayacaklardır.

Değerlendirme Komitesi Üyeleri ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalayacaktır.

Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Değerlendirme KomitesiÜyesi adayları, ekte yer alan CV formatını doldurarak svb@dogaka.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.Değerlendirme Komitesi üyeleri başvuruları 20 Aralık 2022–27 Ocak 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarih ve saati 27 Ocak 2023 23.59’dur. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ajans tarafından görevlendirmeleri halindeDeğerlendirme Komitesi Üyesi adaylarından,Ajansın kendilerine göndereceğiUygunluk Beyanını doldurup Ajansa ulaştırmaları talep edilecektir.

Ayrıca Ajans gerekli görmesi halinde beyan edilen bilgilerin aşağıdaki belgelerle doğrulanmasını talep edecektir:

 • Nüfus Cüzdanı,
 • Diploma (En az lisans düzeyinde olmak üzere sahip olunan yüksek lisans ve doktora öğrenimine ilişkin),
 • Alınan belge veya sertifikalar (bilgisayar kullanım bilgisi ve düzeyi gibi),
 • Değerlendirme tecrübelerini gösterir katılım belgesi veya sertifika,
 • Alanında en az 5 yıl iş tecrübesini gösterir çalışmış olduğu/çalıştığı kurum(lar) /firma(lar) dan alınmış bonservis/hizmet belgesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış hizmet dökümü.

Değerlendirme Komitesi Üyesi Seçimi Nasıl Yapılır?

Değerlendirme Komitesi Üyeleri konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilir. Değerlendirme Komitesi havuzunda yer alması uygun görülenlerin listesi seçim komisyonunun görüşleri doğrultusunda Genel Sekreterce onaylanır.

Program döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek Değerlendirme Komitesi Üyelerine tebligat yalnızca e-posta ve telefon yoluyla yapılacak olup; ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır. (Değerlendirme Komitesi Üyesi adayları geçerli bir telefon numarası ve e-posta adresi sunmakla sorumludur. Seçilen Değerlendirme Komitesi Üyesi ilee-posta ve/veya telefonla iletişime geçilememesi durumunda, bu üyeler değerlendirme sürecinde yer alma haklarını kaybederler.)

Telefon ve/veya e-posta yoluyla iletişime geçilen Değerlendirme Komitesi Üyelerinden, ilgili tarihlerde görev alabilecek olanlardan “Uygunluk Beyanı” imzalayıp taranmış halini Ajansa ulaştırmaları istenecektir.

Değerlendirme Komitesi Üyesi Çalışma Şartları Nelerdir?

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda Değerlendirme Komitesi Üyesi olarak hizmet vermesi uygun görülen kişilerin katılacağı eğitim ve değerlendirme tarihlerine ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Çalışmalar tam zamanlı, yüz yüze ve 08:30-18:00 saatleri arasında olacaktır.Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonunu da kapsayabilir. Tüm bu çalışmalar Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Hatay Merkez binasındagerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Komitesi Üyelerine Yapılacak Ödemeler Ne Kadardır?

Kamu personeli dışındaki Değerlendirme Komitesi Üyelerine, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir.  Yükseköğretim kurumlarında görev yapan Değerlendirme Komitesi Üyelerinin ücret ödemeleri bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesi üzerinden yapılacaktır. Değerlendirme Komitesi Üyelerine ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. Kamu personeli statüsünde olup da, değerlendirme ücreti alamayan Değerlendirme Komitesi Üyeliği görevleri ile ilgili gider harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir